Goede Doel

Jonge mantelzorgers

Heb je een broertje of zusje met autisme? Is je moeder misschien depressief of je vader ernstig ziek? Dan ben jij zonder dat je het weet een jonge mantelzorger. Gewoon omdat je het normaal vindt klaar te staan voor mensen om wie je geeft. Ongemerkt doe je thuis heel wat meer dan je vrienden. Boodschappen doen, koken, opruimen, op je broertje/zusje passen. En misschien maak je je ook wel veel zorgen. Het GOW welzijnswerk zet zich in voor het herkennen van en indien nodig ondersteuning geven aan jonge mantelzorgers, waarmee de kans op overbelasting en het ontwikkelen van problemen, nu en op latere leeftijd, worden gereduceerd. Het Steunpunt Mantelzorg De Kempen is er ook voor jou en kan jou informatie en antwoorden geven op de vragen die je hebt, kan je in contact brengen met andere jonge mantelzorgers, en organiseert leuke en leerzame activiteiten.
Er zijn maandelijks activiteiten voor de jongeren, waar lotgenotencontact, (h)erkenning en ontspanning centraal staan.

GOW Welzijnswerk werkt nauw samen met een groot aantal lokale en regionale partners. Deze samenwerking gebeurt op een breed terrein met onder meer lokale bewoners- en cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, zorginstellingen, politie, woningcorporaties, onderwijs en vluchtelingenwerk. Wij zijn uitvoerder van welzijnswerk en brengen mensen en organisaties samen.

Wij blijven op zoek naar geschikte partners om het welzijnswerk nog beter in te kunnen vullen. Samenwerking met andere gemeenten en welzijnsinstellingen, vooral in de regio, zal leiden tot verdere inhoudelijke en bedrijfsmatige versterking. We staan open voor samenwerking op structurele basis en op opdracht- en projectbasis.

Voorgaande edities

In de voorgaande edities is er voor € 67.000 aan opbrengsten voor goede doelen in de Kempen gerealiseerd:

  • 2017: € 7.000 voor het Ronald McDonaldhuis Zuidoost-Brabant in Veldhoven
  • 2016: Kempenhaeghe, onderzoek naar SUDEP € 9.000
  • 2015: € 6.500 bestemd voor het goede doel: Jeugd en cultuur.
  • 2014: Stichting Leergeld heeft een bijdrage van € 11.000 ontvangen.
  • 2013: Wekelijks voldoende vers fruit voor alle mensen die gebruik moeten maken van de lokale Voedselbank
  • 2012: Een onvergetelijk bezoek aan een pretpark voor 150 kinderen uit gezinnen met een zeer laag inkomen
  • 2011: Stichting Leergeld heeft een bijdrage van € 20.000 ontvangen.

Wilt u ook een bijdrage leveren voor het goede doel? Wij hebben een heel scala aan sponsormogelijkheden. Van natura-leveringen tot financiële bijdragen.